میل آمدن

باید بیایی و کمی تربت بیاری

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

نگران نباش!

 نگران:  نگران نباش! بی حجاب ها هم روزی با حجاب می شوند؛ در قبر (کفن) اما دیگر دیر است!

۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۵۲ ۶ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
yasaman donya

زنان پاک دامن...

زنان پاک دامن افزون بر زیبایی درونی، از زیبایی عینی و بیرونی بیشتری برخوردارند ، افرادی که در برابر غریبه ها تقریبا برهنه هستند چیزی برای نشان دادن به محبوب خود باقی نمی گذارند ( وندی شیلت استاد فلسفه ی آمریکا)

۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۳۸ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
yasaman donya

آزادی...

 هیچ کس به اسم آزادی، دیوار خانه اش را بر نمی دارد و در حیاطش را باز نمی گذارد، چون ممکن است دزدی رخنه کند و اوالش را به یغما ببرد حجاب دیواری است که راه را بر دزد عفاف می بندد و زن را در دژ کرامت مصون می سازد، این دیوار را بر نداریم و این دژ را ویران نسازیم!

۲۹ خرداد ۹۳ ، ۱۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
yasaman donya

بی حجاب یا بد حجاب

 بی حجاب یا بد حجاب، همچون شاخه ای بیرون از حصار باغ است که طمع هر رهگذر را به سوی خود جذب می کند. هر شاخه ای که از از باغ بیرون آرد سر، در میوه ی آن طمع کند راهگذر، گل عفاف در بئستان حجاب میروید و عطر پاکی ، وجود زنان محجبه را قیمتی می کند. آنان که از سیرت بالای خود محرومند، به نمایش صورت خود می پردازند.


۲۸ خرداد ۹۳ ، ۱۹:۳۶ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
yasaman donya