محمد هم به خاطر درسش و هم برای خطش معروف شده بود. اسمش

سر زبان ها افتاده بود. خیلی از بچه های مدرسه دوست داشتند با او دوست

بشوند. دور و برش همیشه شلوغ بود.

یک روز که آمد٬دیدم دست هایش را حنا بسته است!تعجب کردم. به مسخره

گفتم:محمد! این دیگر چه کاری است؟! گفت:«این طوری کردم که از شرّ این

دختر مدرسه ای ها راحت شوم٬بگویند این پسر٬امّل است کاری به کارم نداشته باشند.»

شهید دکتر محمدعلی رهنمون یادگاران ۱۶٬کتاب رهنمون٬ص ۱۴

 

عفاف مخصوص زنان نیست ٬مردان هم باید عفیف باشند.

بیانات مقام معظم رهبری در همایش بزرگ خواهران

در ورزشگاه آزادی به مناسبت میلاد کوثر٬ ۳۰ مهرماه ۱۳۷۶