چندی پیش ملکه ی انگلیس به عروسش هشدار داده بود که دیگر لباس های بدن نما، از جمله پالتو و دامن کوتاه و جوراب های ساپورت به تن نکند....

می دانید چرا؟؟؟ نه اینکه فکر کنید این پیرزن، خداجو! مذهبی! و پیرو احکام الهی ست، خیر!!!!

دلیلش فقط یک چیز است: ملکه انگلیس و خاندانش از بقیه ی مردم سرتر هستند و در شأن و شخصیت این خانواده نیست که مردان دیگر بدن آن هارا دیده و تحریک شوند!!!!