بو، بوی عشق است، بوی کربلا4، بوی گل یاس، بوی یاران بازگشته اما پس از 30 سال!!!!! چه زیباست بازگشت عزیزان زنده، چه زیباست بازگشت جوانان دلیر به کشور، چه زیباست پایان صبوریه مادر و چه زیباست روز دیدن فرزند!!!! آری کشور را گلباران کنید قهرمانان کشور پس از30 سال بازگشتند، جلوی هر شهر بنری بزرگ بزنید و به اهل آن شهر بازگشت وپیروزی قهرمانانش را تبریک بگویید... همیشه این عزیزان به موقع می آیند، هروقت که ما و جامعه گرفتار مسائل دنیوی و سخت محتاج مدد می شویم این عزیزان از راه می رسن... پس حالا وظیفه ما در مقابل انان، نظام و ولایت چیست!!!؟؟؟