ای صبا از من به اسماعیل قربانی بگو زنده برگشتن ز کوی یار شرط عشق نیست،

عاشق دلداده آن باشد که از کوی حبیب، تن به خاک و سر به نیزه سوی محبوبش رود...


عید قربان را به همه ی مسلمانان جهان تبریک میگم.