بر پرچم سبز عربستان یهودی، یا حیدر کرار نویسند بزودی.

الحمدلله الذی جعلنا من المتسکین بولایت علی بن ابیطالب...

* عید ولایت بر همه ی شیعیان مبارک *