خدایا...

هرچند وقت یک بار به من یادآوری کن؛ نامحرم نامحرم است...

چه در دنیای حقیقی...  چه در دنیای مجازی...  یادمان بینداز فاطمه (سلام الله علیها) را که از نابینا رو پوشاند..